Magiska Island, 22 – 28 maj

Anmälningstiden har förlängts till den 31/1-23.
Resan blir 500 kr billigare, därför att avgångstiden gör det möjligt att ta tåget till Kastrup

1 februari Café Norden ”Hur hjälper man ett barn som blivit sålt av sina föräldrar?”

Pingstpastor Fredrik Olsson
berättar om sina upplevelser i Moldavien.Redigera


5 februari Natur och kultur i Slättanäs, Listerby

Fornåkrar och fågellivet i Vessviken

Vandringsledare Monica & Lars Olsson tfn 0709-39 85 60.
Vid direktkörning, parkeringen Slättanäs tennisplan vid slutet av EnevägenOm Föreningen Norden

Föreningen Norden arbetar för ett öppet, samverkande, demokratiskt och hållbart Norden. Målet med vårt arbete är ett inkluderande och välutvecklat mellanfolkligt utbyte i Norden och med omvärlden. Vår övertygelse är att ett starkt mellanfolkligt utbyte är en nyckel till tillit och samhörighet mellan människor i Norden, och att det uppnås genom att människor i alla generationer och samhällssektorer möts, samtalar och samarbetar över gränserna. En sådan samverkan ökar kunskapen, språkförståelsen, tilliten och samhörigheten mellan oss som lever i vår gemensamma region, det bygger ett starkt civilförsvar och en krisberedskap för framtiden.


Vill du bli medlem, klicka här


Våra studiecirklar och kulturarrangemang genomförs i samarbete med