5/10 Cafe’Nordenkväll
Vardagsjuridik med Lars-Göran Sandén.

Vem hjälper dig om du blir sjuk och inte kan ta hand om dina egna ärenden? Det är du som avgör vilken fysisk person som ska företräda dig. Om Framtidsfullmakt, testamente mm.

9/10 Söndagsvandring
Laxaleden, Svängsta

Vandringsledare Margret Carlsson 073-847 06 55.
Vid direktkörning, Parkering: Gamla Brandstationen i Svängsta


Om Föreningen Norden

Föreningen Norden arbetar för ett öppet, samverkande, demokratiskt och hållbart Norden. Målet med vårt arbete är ett inkluderande och välutvecklat mellanfolkligt utbyte i Norden och med omvärlden. Vår övertygelse är att ett starkt mellanfolkligt utbyte är en nyckel till tillit och samhörighet mellan människor i Norden, och att det uppnås genom att människor i alla generationer och samhällssektorer möts, samtalar och samarbetar över gränserna. En sådan samverkan ökar kunskapen, språkförståelsen, tilliten och samhörigheten mellan oss som lever i vår gemensamma region, det bygger ett starkt civilförsvar och en krisberedskap för framtiden.


Vill du bli medlem, klicka här


Våra studiecirklar och kulturarrangemang genomförs i samarbete med