6 juni SVERIGES NATIONALDAG

Firas i Rosengården klockan 14.00. Samling sker kl.13.30 på torget vid Rådhuset. Utförligare information finns i dagspressen dagarna för den 6 juni. Föreningen Nordens medlemmar inbjudes att gå med i flaggparaden mellan torget och RosengårdenOm Föreningen Norden

Föreningen Norden arbetar för ett öppet, samverkande, demokratiskt och hållbart Norden. Målet med vårt arbete är ett inkluderande och välutvecklat mellanfolkligt utbyte i Norden och med omvärlden. Vår övertygelse är att ett starkt mellanfolkligt utbyte är en nyckel till tillit och samhörighet mellan människor i Norden, och att det uppnås genom att människor i alla generationer och samhällssektorer möts, samtalar och samarbetar över gränserna. En sådan samverkan ökar kunskapen, språkförståelsen, tilliten och samhörigheten mellan oss som lever i vår gemensamma region, det bygger ett starkt civilförsvar och en krisberedskap för framtiden.


Vill du bli medlem, klicka här


Våra studiecirklar och kulturarrangemang genomförs i samarbete med