7/10 Kulturnatten

Konstcirkeln har utställning på kansliet

8/10 Söndagsvandring, Edstorpsviken

Vandringsedare: Ann-Charlotte Johansson
Tema: Höstvandring vid havet.
Samling för samåkning sker vid nedre delen av CityGross parkering kl. 09:30.
Egen fika medtages!
Vid direktkörning, Parkering: Järnaviks Naturreservats P.

11/10 Cafe’Nordenkväll, Rapport och bilder om Blekinges submarina kulturarv.

Marinarkeolog Mikael Björk från Blekinge Museum berättar.
Kl. 18.00 på Seniorernas hus, Regeringsgatan 7


Resa till Arlövsrevyn i Januari

Resa till Arlövsrevyn kommer att annonseras i nästa Aktuelltblad som utkommer i början av november.
Vi kan tyvärr inte ta emot några anmälningar innan bladet har kommit ut.


Om Föreningen Norden

Föreningen Norden arbetar för ett öppet, samverkande, demokratiskt och hållbart Norden. Målet med vårt arbete är ett inkluderande och välutvecklat mellanfolkligt utbyte i Norden och med omvärlden. Vår övertygelse är att ett starkt mellanfolkligt utbyte är en nyckel till tillit och samhörighet mellan människor i Norden, och att det uppnås genom att människor i alla generationer och samhällssektorer möts, samtalar och samarbetar över gränserna. En sådan samverkan ökar kunskapen, språkförståelsen, tilliten och samhörigheten mellan oss som lever i vår gemensamma region, det bygger ett starkt civilförsvar och en krisberedskap för framtiden.
Föreningen Norden arbetar för ett öppet, samverkande, demokratiskt och hållbart Norden. Målet med vårt arbete är ett inkluderande och välutvecklat mellanfolkligt utbyte i Norden och med omvärlden. Vår övertygelse är att ett starkt mellanfolkligt utbyte är en nyckel till tillit och samhörighet mellan människor i Norden, och att det uppnås genom att människor i alla generationer och samhällssektorer möts, samtalar och samarbetar över gränserna. En sådan samverkan ökar kunskapen, språkförståelsen, tilliten och samhörigheten mellan oss som lever i vår gemensamma region, det bygger ett starkt civilförsvar och en krisberedskap för framtiden.

Vill du ha föreningen Nordens Nyhetsbrev, Prenumerera här

Vill du bli medlem, klicka här

Våra studiecirklar och kulturarrangemang genomförs i samarbete med