SVERIGES NATIONALDAG

Torsdagen den 6 juni

Dagen firas i Rosengården klockan 14.00. Samling sker kl.13.30 på torget vid Rådhuset. Avmarsch kl.13.40.
Utförligare information finns i dagspressen dagarna före den 6 juni.
Föreningen Nordens medlemmar inbjudes att gå med i flaggparaden mellan torget och Rosengården samt delta i Nationaldagsfirandet.


9/6 Söndagsvandring Ämneboda skola, Svängsta

Vandringsledare, Margret Carlsson 073-847 06 55
Tema: Kulturvandring, botanik
Vid direktkörning, Parkering: Ämneboda skola,
Emnebodavägen 265-30


Söndagen den 28 juli,
”OJ DÅ… EN TILL”

Krusenstiernska gården i Kalmar.
Hjärtligt välkomna till alla tiders sommarfars.
Resan är fullbokad, men anmäl gärna till reservlistan


Om Föreningen Norden

Föreningen Norden arbetar för ett öppet, samverkande, demokratiskt och hållbart Norden. Målet med vårt arbete är ett inkluderande och välutvecklat mellanfolkligt utbyte i Norden och med omvärlden. Vår övertygelse är att ett starkt mellanfolkligt utbyte är en nyckel till tillit och samhörighet mellan människor i Norden, och att det uppnås genom att människor i alla generationer och samhällssektorer möts, samtalar och samarbetar över gränserna. En sådan samverkan ökar kunskapen, språkförståelsen, tilliten och samhörigheten mellan oss som lever i vår gemensamma region, det bygger ett starkt civilförsvar och en krisberedskap för framtiden.

Vill du ha föreningen Nordens Nyhetsbrev, Prenumerera här

Vill du bli medlem, klicka här

Våra studiecirklar och kulturarrangemang genomförs i samarbete med


STUDIECIRKLAR

Läsecirkel – Vår läsecirkel fortsätter måndagar kl. 13:30 i SV:s lokaler på Drottninggatan 84.
I vår ska gruppen börja med att läsa boken ”Där vassen viker” av Linda Edgarsson. Boken är LE:s debutroman och skildrar torparlivet i Småland under sent 1800-tal. LE är utbildad journalist och copywriter. Det finns plats för fler i cirkeln, som för närvarande består av 7 stycken.
Välkommen att anmäla dig till Gertrud Persson tel. 070-692 97 97, eller via mail gepe@telia.com

Konstcirkeln – Föreningen Nordens Konstcirkel består av cirka 8 – 9 damer som träffas varannan vecka kl. 09.30-12.00 i föreningens lokaler och målar i akryl, akvarell, olja, skulpterar i lera eller vad man önskar. Stämningen på träffarna är mycket god och kreativiteten stor. Konstcirkeln träffas på torsdagar och kan ev. ta emot någon ny.
Intresseanmälan lämnas till Kerstin Olsson, telefon 070- 819 78 49 eller via mail till kin.olsson@gmail.com