Söndagsvandringar

Varannan söndag träffas vi för Natur och kulturvandring

Samling för samåkning sker vid nedre delen av CityGross parkering kl. 09:30, om inte annat anges.
Den som vill kan åka direkt till vandringsstället, men kontrollera gärna på hemsidan eller Facebook om ändringar alt. kontakta vandringsledaren.
Beräknad tid för vandringen är 2,5 timme.
Milersättningen inom Karlshamns kommun är 30 kr per passagerare. Vid bilfärd utanför kommunen 30 kr/mil som delas mellan förare och passagerare.
Glöm inte fikat!


28/4 Matvik

Ledare: Elisabet & Mats Martinsson 070-395 65 31
Tema: Stenhuggeri, botanik & geologi.
Vid direktkörning, Nytäppsvägen 71-10. Hemma hos Elisabet & Mats


12/5 Vällust by, Mörrum.

Ledare: Åke Bengtsson 070-597 48 31
Tema: Gårdsmiljöer, Ugglebodasjön & Kvarnabäcken.
Vid direktkörning, samåkning från Mörrums kyrka kl. 09:40.


19/5 VANDRINGSUTFLYKT Urshultsbygden och Åsnens Nationalpark

Tema: Äppelblomning och kulturbesök i Åsnens Nationalpark 10 km norr om Urshult.
Ledare: Mats Martinsson 070- 395 65 31 Samling för samåkning: City Gross kl. 09 30. Vi får uppleva Äppelblomning på Ellenäs ängsfruktodling, anlagd år 1860. Medhavd fika i gröngräset. Ett besök på Lunnabackens hembygdsmuseum.
Lunch eller fika på Kurrebo restaurang, 20 % rabatt i restaurangen för nordenmedlemmar, Vi får se plantskola och fruktodlingar.
Anmälan till föreningen Nordens kansli eller e-post senast den 15 maj.

.

25/5 Lördag, Gemensam stadsvandring i Sölvesborg

I samarbete med Norden Karlskrona/ Ronneby
Lördagen den 25 maj kl. 11.00 på Fyra Årstiders Park

I år går färden västerut. Vi kommer att få guidning i Sankt Nicolai kyrka och Slottsruinen av Anders Reisnert. Sölvesborg är en medeltida stad vars äldsta ursprung är höljt i dunkel. Förleden till namnet utgår möjligen från mansnamnet Sölve medan efterleden
-borg kommer från uppförandet av den stora riksborgen på platsen. I skydd av
borgen har sedan, troligen kring 1400, en stad börjat ta form på sin nuvarande plats.

Uppförandet verkar ha skett under 1300-talets första år. I staden uppfördes en tegelkyrka helgad åt S:t Nikolaus ca 1360. År 1486
skänkte kung Hans kyrkan till Karmeliterna för att ingå i ett nyskapat kloster, helgat åt Vår Fru, som kom att uppföras norr om kyrkan. Om detta och mycket mer berättar Anders. Lunch kommer att intas tillsammans på Restaurang Blåregn.
Pris: 250 kr, däri ingår guidning och lunch.
Var vänliga och anmäl er senast måndag den 20 maj via e-mail eller telefon.
Samåkning kl. 10.30 från City Gross parkering
Parkering: Fyra årstiders park, Hamng. 10 vid bron, Sölvesborg


Våra studiecirklar och kulturarrangemang genomförs i samarbete med