Söndagsvandringar

Varannan söndag träffas vi för Natur och kulturvandring

Samling för samåkning sker vid nedre delen av CityGross parkering kl. 09:30.
Egen fika medtages!
Beräknad tid för vandring ca 2,5 tim
Följande bilersättningar gäller för vandringar:
Inom Karlshamns kommun 30 kr.
Vid bilfärd utanför kommunen 30 kr/mil
Delas mellan förare och passagerare.


2/4 Alböleleden, Eriksberg, Västra udden, Matvik.

Vandringsledare Mats Martinsson 070 – 395 65 31.
Kustnära vandring bland torpruiner med fågelskådning. Ny sträckning ARC56.
Vid direktkörning, parkeringen Alböleleden, Björnahemmet.

6/4 Komperskulla, Hemsjö.

Vandringsledare Lisbeth & Anders Brommesson, 070 320 18 39.
Komperskulla slåtterängar.
Vid direktkörning, parkering: Komperskulla.

30/4 Boafallsbacke, Jämshög

Vandringsledare Maria Berglund/Lars Nilsson 070 – 267 99 15.
I Harry Martinsons fotspår.
Vid direktkörning, parkering se hemsidan/FB eller kontakta vandringsledarna.

14/5 Buskelund, Mörrum.

Vandringsledare Margret Carlsson 073 – 847 06 55.
Kulturvandring i lövskogen väster om Mörrum, förhoppningsvis är träden ljusgröna och vädret vackert.
Vid direktkörning parkering vid Mörrumsskola.

28/5 Nättraby, kulturstig.

Vandringsledare Per-Gunnar Persson 073-079 93 98
Kulturvandring i lövskog.
Vid direktkörning parkering Nättraby hamn.

Lördag 3/6 Brunnsparken, Ronneby.

Avfärd från City Gross kl. 09:15
En vandring i Brunnsparken då Rhododendron blommar.
Föredrag om danska spår i Blekinge bl.a. i arkitektur och Ronnebys museiplaner.
Lunch på Wienercaféet
På eftermiddagen båttur till centrum för stadsvandring.
Pris 160 kr, 180 kr för ej medlem.
Vi kör med egna bilar.
Anmälan kansliet tel 076 00 394 90 eller e-post karlshamn.norden@telia.com

16-17/6 Vandringsresa till Skåne

Se mera information under Resor

Våra studiecirklar och kulturarrangemang genomförs i samarbete med