Cafe’Nordenkvällar

Cafe’Nordenkvällar

Varannan onsdag kl.18:00 är tiden för Café Norden
på Seniorernas hus, Regeringsgatan 7, om ej annan
plats anges.
Anmälan tel. 076- 003 94 90 eller e-post.
Max 75 personer. Priset för kvällens program, lokalhyra
och fika är 60 kr, kontant eller Swish.

21/9 Hur hjälper man ett barn som blivit sålt av sina föräldrar

Pingstpastor Fredrik Olsson berättar om sina upplevelser i Moldavien