Kalendarium


7/10 lördag Kulturnatten, utställning.


8/10 Söndagsvandring, Edstorpsviken.

11/10 Cafe’kväll, Rapport och bilder om Blekinges submarina kulturarv


13/10 Anmälan senast till MY FAIR LADY


18/10 Historisk resa i Österled.


22/10 Söndagsvandring, Slänsmåla Getgård.


25/10 Cafe’kväll, Mieån del 2