BRÄNNVIN, BILAR OCH BAJAMAJOR

Tisdagen den 28 mars 2023
En spännande dag i industrins tecken där vi får möjlighet att följa utvecklingen från 1800-talet till nutid och framtid
Vi besöker Gränums bränneri, Volvo i Olofström och Iföverkens museum i Bromölla. Vi välkomnas av guider som delar med sig av sitt kunnande.

Priset för denna heldag är 480 kronor inkl. förmiddagskaffe och lunch.
Anmälan till kansliet senast 22 februari.
För ytterligare information kontakta gärna våra resevärdar
Kaj Johansson 0706–803910 kaj.sixten33@gmail.com
Leif Olsson 0733–618718 leif.j.olsson@gmail.com